Säsong 2023

De nya handicapreglerna.

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Regelproblem under tävling

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Domarlista >>>>

Det mesta runt regler och tävlingar

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.

Spel- och tävlingshandboken  2024

Här hittar du   Spel- och tävlinghandboken för 2024 >>>>

Regel- & hcpkommitté

ansvarar för att

Lösa regelfrågor, Göra domartillsättning till distriktets tävlingar, Skapa lokala regler för klubbar, Hantera tvist rörande klubbs tillämpning av EGAs handicapregler, Registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt allmän spelstandard, Bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler för Golfspel, I samarbete med distriktets utbildningskommitté arrangera kurser inom regler, handicap och tävlingsledning, Vid behov och i mån av tid kan även hjälpa klubbarna i distriktet att arrangera regelutbildningar.


Tommy Gustavsson
Ringenäs GK

Ordförande Regel- & hcpkommittén

0704-97 88 02


Ledamot

Magnus Hultén,
Falkenbergs GK

Utbildningsansvarig
Förbundsdomare

0739-02 68 09


Magnus ansvarar för utbildningen av distriktets domare.

Ledamot

Bertil Johansson,
Laholms GK

Ansvarig lokala regler,
Distriktsdomare

0704-82 44 27


Under de senaste åren har Bertil reviderat samtliga klubbars lokala regler. Utöver de lokala reglerna ansvarar Bertil också för stöd och rådgivning till klubbarna avseende tävlingsregler, tävlingsbestämmelser samt banmarkeringar.

Ledamot

Sara Högdin,
Ringenäs GK

Distriktsdomare

0722-53 10 19