Vårt förbund samordnar golfen i alla Hallands kommuner, förutom Kungsbacka.

HGDF skall inom sitt geografiska område svara för:

- samordning och utveckling av golfverksamheten.
- att stödja och underlätta klubbarnas arbete.
- att vara Svenska Golfförbundets förlängda arm på det regionala planet.
- förbereda och genomföra årsmöten, ERFA-träffar och andra aktiviteter.
- lämna råd och service till klubbarna.
- rekommendera/avslå nya klubbars ansökningar om medlemskap i SGF.