Domare och regelutbildningar

Regelutbildningarna i Golfsverige är fördelade på tre nivåer, med tre olika målgrupper:

 1. Medlemsutbildning – för klubbens medlemmar
  2.Nivå 1 – för regelansvariga och funktionärer på klubb
  3. Nivå 2 – för distriktsdomare

Utbildningsupplägget är framtaget av SGF:s regelkommitté i samarbete med R&A. Nedan kan du läsa mer om varje steg och ladda ner utbildningsmaterial till medlemsutbildningen.

R&A medlemsutbildning – för golfspelare 

 • En grundutbildning i golfregler för den vanliga golfaren. Genomförs till exempel på en regelkväll på klubben eller i samband med Grönt Kort-kurser.
 • Kan arrangeras och hållas av en regelansvarig på golfklubben som gått Nivå 1 eller 2.
 • Tidsåtgång: Cirka 1,5–2 timmar beroende på om ni får mycket frågor, går en regelvandring, anordnar quiz eller liknande. 
 • Materialet består av en PowerPoint-presentation med text, bilder och filmer. I PPT-filen finns ett föreläsarmanus i anteckningsfältet (speaker notes). Som utbildare, läs igenom manuset och klicka igenom presentationen innan du håller regelutbildningen. 
 • Som komplement finns också en PowerPoint med samtliga 36 animerade regelfilmer och några utvalda skisser från regelboken. Den kan användas vid enklare regelgenomgångar på klubben. Antingen utvalda delar eller i sin helhet.  
 • Tips: Avsluta gärna utbildningen med en frågesport. Som stöd finns färdiga frågor i Regelfrågebanken. Det finns också quiz i mobilappen Regler för golfspel som deltagarna kan ladda ner kostnadsfritt till Android och iPhone.

R&A Nivå 1 – för klubbfunktionärer

 • En heltäckande regelutbildning för klubbfunktionärer, på en relativt grundläggande nivå.
 • Riktar sig främst till klubbens regelansvariga, tävlingskommittéordförande, tränare och klubbchefer. Passar också för dam-, senior-, elit- och junior- och tävlingskommittéer.
 • Nivå 1-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till presentationsmaterialet. För mer information, se distriktets hemsida.
 • Tidsåtgång: Cirka åtta timmar. Antingen över en hel dag eller uppdelat på flera tillfällen.
 • Materialet består av en PowerPoint-presentation på cirka 175 sidor, varav drygt hälften är text och resten är filmer och skisser. Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken.

R&A Nivå 2 – för distriktsdomare

 • En heltäckande regelutbildning, på en djupare nivå för mycket regelkunniga golfare samt domare som är eller vill bli distriktsdomare.
 • Utöver Regler för golfspel ingår ett rejält pass om mer tävlingsspecifika frågor. Exempelvis lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course set-up och avbrott.
 • Nivå 2-utbildningar arrangeras av ditt golfdistriktsförbund. De har också tillgång till presentationsmaterialet. För mer information, se distriktets hemsida.
 • Tidsåtgång: Cirka 12 timmar, helst fördelat över två dagar.
 • Materialet består av en PowerPoint-presentation på cirka 225 sidor, varav cirka tre fjärdedelar är text och resten är filmer och skisser.
 • Deltagarens utbildningsmaterial är regelboken. Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.