Domarens Tävlingsrapport

Instruktioner

V.g. fyll i tävlingsrapport (Excel fil) efter varje tävling.

Syftet med tävlingsrapporten är inte att hänga ut domare som gör fel domslut, det gör nämligen alla domare, utan att lära av varandra så att eventuella misstag undviks. Vi berättar inte på mötet vem som var domare om inte ni ger er tillkänna själva.

V.g. ta upp både intressanta rulings, men också intressanta problem ni utsatts för på för besöket och samverkan med TL/Greenkeeper/personal.

Tävlingsrapporten bildar underlag till ERFA-mötet på hösten. Ju mer information som skickas in, desto intressantare ERFA-möte.

Ladda ner tävlingsrapport och fyll i uppgifter. Hämta tävlingsrapport.

Skicka rapporten och tillfälliga lokala regler för tävlingen till regelhcp@hgdf.se