Golfens ledarskapsutbildning steg 1 - praktik

Årets sista möjlighet att genomgå en utbildning där du får lära dig möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barn och ungdomars liv med golfen som redskap! Utbildningen kommer att vara förlagd till Ringenäs GK

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning Steg 1 – Praktik ger vi dig bra verktyg att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben, men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl. En rolig och praktisk kurs där man får testa övningar och träffa andra som gillar golf och träning!
Om klubben har en PGA-tränare som genomgått GL 1 – Praktik äger tränaren rätt att utbilda i Golfäventyret vilket kan vara en fördel för klubben.

Innehåll

Utbildningen ger en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning redan dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 - Praktik.

Inbjudna

Samtliga medlemsklubbar inom Hallands Golfförbund samt angränsande distrikt. Plats Ringenäs GK

OBS! Delar av utbildningen sker utomhus, så varma kläder rekommenderas Datum 19 november, kl. 10.00 – 16.00.

Ledare

Thomas Lindström och Peter Franzén – PGA Professionals på Ringenäs GK

Kostnad 500 kr (bidrag från idrottslyftet söks och administreras av HGDF som bidrag till fasta kostnader för utbildningen) inkl. kurslitteratur ”Golfäventyret”, förmiddagsfika och lunch. Minimideltagande om fem (5) deltagare krävs för att kursen skall genomföras. Priset gäller för klubbar inom HGDF verksamhetsområde.

Deltagare från klubbar utanför HGDF verksamhetsområde faktureras 700 kronor

Anmälan Kan ske enskilt eller samlat via klubb enligt nedan
Enskilt via Min Golf (golf.se-Sök tävling-Halland och sedan kursnamn Följande måste anges

• Personnummer

 • Matallergier

 • Kolla att du har rätt mailadress

 • Kolla att du har rätt mobilnr

  Mobilnr och epostadress behövs ifall vi sent måste göra någon ändring Anmälan skall vara gjord senast 12. november

  Klubb som anmäler flera deltagare gör detta på bifogad lista (Excel eller Word ) som skickas via mail till lars-erik.blank@tele2.se
  Av anmälan skall framgå:

 • Personnummer

 • Golf-ID

 • Namn

 • Klubb

 • Epostadress

 • Mobilnummer (där personen kan nås om kurs måste ställas in med kort varsel)

 • Ev matallergier

  Anmälan skall vara mig tillhanda senast 26 februari. Min antal deltagare 5

  Max antal deltagare 16

  Vid överanmälan sker prioritering, tränare från HGDF område, övriga från HGDF område och därefter övriga andra
  Anmälan är bindande och faktureras i efterhand.

Kallelse Skickas ut till deltagarna via GIT till där angiven e-postadress eller epostadress angiven i anmälan.

Frågor Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se