Erfa-träffen 2015

Vår årliga Erfa-träff hölls på Hotell Tylösand den 7 november.

Dagen inleddes med gemensam samling och vi välkomnades av Stefan Ågren, avgående Ordförande för Hallands Golfförbund, som sedan lämnade över till Håkan Edvardsson, nyvald Ordförande.

Håkan presenterade förbundets nya Idrottskonsulent - Josefin Odenring.

Efter denna inledning fick vi information om SISU, från Rickard Bohman.

SISU Idrottsutbildarnas Presentationsfilm

Föreläsning - Anders Myhrberg

Anders Myhrberg är inspiratör och personutvecklare inom idrottsrörelsen. I drygt 20 år har han undervisat golfare och var under 12 år verksam som pedagog och headcoach i Sveriges Golftränarutbildning. 

”En av mina övertygelser är att målet visserligen är viktigt, men att man också måste fundera över vad som finns att vinna längs vägen. Frågan man bör ställa är: Hur ska det vara när det är som bäst? Svaren blir naturligtvis individuella, men visar ändå entydigt att det egentliga målet måste vara att må så bra som möjligt på vägen mot det uppsatta målet. Då har man uppnått en verkligt meningsfull förändring, en förändring för både stunden och för livet."

2006 U.S. Women's Open: Annika Wins No. Three>>
The Moment of Impact. An Inside Look at Titleist Golf Ball R&D>>
Friends - Ross and Phoebe argue about Evolution>>
Anders Myhrberg>>

Gruppmöten

Efter gemensam samling med föreläsning, samlades vi i våra olika gruppmöten:
- Ordförande- och klubbledare
- Tävling
- Dam
- Junior- & Elit
- Regel- & Handicap
- Bana & Miljö

Minnesanteckningar från de olika gruppmötena finner du via länkarna.