Informationskväll - GEO Certifiering

Inbjudan - Informationskväll GEO miljöcertifiering och eventuell uppstart av certifieringsarbetet

Miljö och hållbar utveckling står idag högt på agendan hos var, icke minst politiska, beslutsfattare. Det är viktigt att driva våra anläggningar så att de får så liten miljöbelastning som möjligt.

Klubbarna inom Hallands GDF har legat långt framme när det gäller SGF:s Miljödiplomering. Detta är dock inte tillräckligt inför framtiden. Klubbarna måste fortsätta utvecklas inom miljöområdet och kunna påvisa att vi driver våra anläggningar på bästa sätt ur ett miljöperspektiv. Halland fortsätter resan mot att vara i topp i miljöarbetet genom GEO-certifiering.

Kvällen utgör en information för de som överväger att starta certifieringsprocessen och en uppstart för de som redan besluta att genomföra den.

Program
• Kort presentation och analys av nuläget.
• GEO miljöcertifiering, Vad innebär det?
• Presentation och genomgång av Miljöcertifieringen.
• Instruktion hur man registrerar sig till GEO programmet.

Finns önskemål så kan vi ha några uppföljande träffar under 2015.
Vid dessa kan vi ta upp frågor och oklarheter, stämma av
läget eller gå igenom enskilda områden i programmet.
(Tid för de träffarna kan bestämas vid mötet)

Plats: Hotel Tylösand
 
Tid: 12 februari 2015 Start 17.30 och vi avslutar senast 20.30
Kvällen startar efter SGF:s Verksamhetsseminarium och inleds med en enkel bit mat innan vi startar informationen.

Det kan vara bra att medföra en laptop per klubb för de som vill göra registrering under kvällen.

Inbjudna 
Samtliga medlemsklubbar inom Hallands Golfförbund.

Plats & tid 
Enligt ovan

Ledare 
Peter Edman – Bankonsulent SGF

Kostnad 
395 kr inkl måltid

Anmälan 
Sker via SISU och endast online, www.sisuidrottsutbildarna.se/halland>>
Klicka på ”Välj utbildningar” och gå sedan vidare till ”Halmstad”. 
Senast 4. Februari 2015.
Anmälan är bindande och faktureras i efterhand.   

Kallelse
Skickas ut via mail till deltagare.

Frågor 
Peter Edman, tel 070-266 56 86, peter.edman@golf.se eller
Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se