Regel- & Handicap

Fokus fortsätter att ligga på att få klubbarnas handicaprevisioner ska fungera. I år var det bara hälften av klubbarna som gjort den i tid och på rätt sätt. För att handicapsystemet skall fungera är det viktigt att revisionerna görs. Men ännu viktigare är att klubbarna propagerar för att fler handicapronder registreras.

Vi har också problem med att många bara registrerar handicappåverkande ronder. Det är viktig att även ronder i buffertzonen registreras. Annars kan system slå fel. Så propagera för att alla ronder blir föranmälda och registrerade, Se till att alla ligor kräver att ronderna registreras.

Ett problem i dag är att många har på tok för låga handicap. Min bedömning är att det är ett större problem de som har för högt handicap. Har man för lågt handicap och aldrig kan spela på det blir det lätt tråkigt och kanske slutar man med golfen.

I god tid före nästa årsrevision kommer vi från distriktet att skicka ut tydlig information om handicap revisionen.

Avståndsmätare

För att man skall få använda en avståndsmätare vid en tävlings- eller handicpagrundande rond måste det finnas en korrekt lokal regel.

Vad gäller för avståndsmätare i mobilen, förenklat?

Om spelaren använder mobilen för avståndsmätning får följande appar inte finnas
- de som mäter vindhastighet på platsen,
- de som mäter temperatur på platsen eller
- de som ger rekommendation om klubbval.

Övriga appar som kan hjälpa spelaren i spelet får finnas i mobilen men inte användas.

Uppfyller mobilen detta får den användas som avståndsmätare. Har man inte lagt på appar som bryter mot ovanstående så är en iPhone och de flesta andra mobilerna tillåtna. Men det finns frågetecken om Samsung Galaxy S4 och S5.

Lasermätare som mäter höjdskillnad och räknar om avståndet till spelavstånd är inte tillåtna.

Kjell Kristiansson
Ordförande Regel- & Hcpkommittén