Golfens ledarskapsutbildning steg 1 - praktik

Golfens Ledarskapsutbildning steg 1 praktik är en utbildning där du får lära dig möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barn och ungdomars liv med golfen som redskap! 

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning Steg 1 – Praktik ger vi dig bra verktyg att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben, men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl. En rolig och praktisk kurs där man får testa övningar och träffa andra som gillar golf och träning!
Om klubben har en PGA-tränare som genomgått GL 1 – Praktik äger tränaren rätt att utbilda i Golfäventyret vilket kan vara en fördel för klubben.

Innehåll

Utbildningen ger en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning redan dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 - Praktik.

Är ni intresserade av GL1 praktik, kontakta gärna:

Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se