Utbildning

Vårt mål är att stödja er klubbar i er verksamhetsutveckling, genom att anordna efterfrågade kurser, workshops och föreläsningar, men även mentorskap och utvecklingsstöd kan ingå, liksom support vid ny teknik eller nya arbetsprocesser.

Vilka utbildningar efterfrågar just din klubb?

Vi vill gärna få information om vilket eller vilka områden just du och/eller din klubb anser att det finns ett behov för mer kompetens, inspiration eller erfarenhetsutbyte, som Hgdf kan hjälpa till med?

Kontakta oss gärna!

Utbildningsplan

Tillsammans med SISU och andra samarbetspartners, ska vi:

  1. Vara klubbar och HGDF:s övriga kommittéer behjälpliga i utbildningsfrågor.
  2. Planera och genomföra:
    - Golfens Nya Ledarutbildning, praktik och fördjupning steg 1 och 2 (Ungdomsledare)
    - Regel-/Tävlingsledarutbildning
  3. Arrangera distriktets årliga ERFA-träff.
  4. Stötta distriktets klubbar i arbetet med verksamhetsutveckling
  5. Delta vid SGF:s konferenser samt distriktsutbyten som rör utbildning.
  6. Aktivt arbeta för ett större samarbete med våra granndistrikt för att kunna erbjuda fler utbildningsmöjligheter.