Bilaga Tilldelning av tävling

Hallands Gentlemän                                                                                                   2018-10-20

Bilaga ”Tilldelning av tävlingar”

 

Arbetsgruppen tar fram ett förslag till Tävlingsprogram. Detta ska fastställas vid Årsmöte.

 

Vägledning vid fördelning av tävlingar

  • Arrangerande klubb ska kunna erbjuda spel på en 18-hålsbana. Klosterfjordens GK har fått dispens att anordna en tävling per år på sin 9-hålsbana. Ytterligare dispenser kommer inte att beviljas.
  • Klubbar som önskar stå som arrangör ska acceptera en spelavgift som arbetsgruppen föreslår.
  • Vid fördelning av tävlingar ska klubbar med många greenfeegäster föregående säsong gynnas före de med färre gäster.
  • Några klubbar kan komma ifråga för mer än en tävling.
  • De klubbar som tilldelas två tävlingar bör fördela dessa mellan vår och höst. Ingen klubb ska ha två tävlingar i samma klass samma år.
  • Klubb som ett år arrangerat tävling för A-klassen bör vid nästa tillfälle tilldelas tävling i B-klassen för att deltagarna på två säsonger ska ges möjlighet att spela alla banorna.
  • Arbetsgruppen kan avstå att föreslå en tävling på en viss bana om spelarnas intresse är lågt för att spela på denna eller om det finns andra svårigheter att ha tävling på banan.
  • När spelplanen är klar ska årets värdklubb distribuera denna i god tid till deltagande klubbar och deras kontaktpersoner.

 

2019-03-13/an