Bilaga Tävlingar

Hallands Gentlemän                                                                                                   2018-10-20

Bilaga ”Tävlingar”

 

Tävlingsformer etc.

Tävlingsformen är handicaptävling, slaggolf. Exakt tävlingshandicap (ETA) krävs inte.

Totalt spelas fem tävlingar på hösten och fem på våren. Det vill säga tio tävlingar i varje klass. Speldag är tisdagar om möjligt.

Huvudregeln är att kanonstart ska tillämpas.

Start ska kunna erbjudas från två olika teen. Dessa ska vara slopevärderade.

Tävlingarna spelas i två klasser med följande handicapgräns:

  • A-klassen – 18,9
  • B-klassen 19,0 – 36,0. Spelare med handicap överstigande 36 spelar på 36,0.

Det är handicapet som spelaren har i Golf.se som gäller. Arrangerade klubb ansvarar för att handicap uppdateras på tävlingsdagens morgon. Spelaren spelar i den klass som han är anmäld och klasspåverkande ändring gäller först vid nästa tävling.

Om möjligt ska A- och B-klassen i sista omgången spelas på samma bana så att årets avslutande prisutdelningar kan ske vid samma tillfälle.

Parspel.

Vid några tillfällen spelas Fyrboll/Bästboll i en gemensam klass. Anmälan kan göras såväl individuellt som i lag. Individuellt anmälda lottas tillsammans utan hänsyn till klubbtillhörighet, handicap eller val av tee.

Anmälan till tävling.

Gemensam greenfee på 250 kr tillämpas för samtliga tävlingar. Dessutom tillkommer en startavgift på 30 kr.

Årets tävlingar ska läggas upp i Min Golf senast 15/3.

Huvudregeln är att anmälan ska ske senast fredag kl 12 vid tisdagstävling. Dock har arrangerande klubb rätt att senarelägga anmälan.

Vid anmälan ska tee väljas. Två slopade alternativ ska kunna väljas. Önskemål om bil ska anges vid anmälan.

Efteranmälan kan göras direkt per telefon till arrangerande klubb till och med tävlingsdagens morgon. Startplats kan inte garanteras, men smidighet och tillmötesgående ska vara ledorden.

Arrangerande klubb har rätt att avlysa tävling vid för få anmälda eller om det råder andra omständigheter som hindrar spel.

Lottning av tävling

Lottning sker om möjligt i 3-bollar. Spelare från samma klubb bör inte spela i samma boll. Hänsyn ska tas till behov av golfbil så att dessa utnyttjas optimalt.

Om kanonstart ej kan genomföras av någon anledning ska önskemål om samåkning beaktas.

Startlistan publiceras i Golf.se normalt senast söndagar kl 24.00.

Eventuell avanmälan görs direkt till arrangerande klubb.

Poängberäkning

I såväl klubbtävlingen som individuellt ges poäng till de 13 bästa 13, 12, 11 …. i en fallande skala. I klubbtävlingen medräknas maximalt tre spelare per klass från varje klubb. Dock ska 13 spelare tilldelas poäng. Individuell segrare över säsongen blir den spelare som har högst poäng när de fem bästa resultaten inräknats. Vid lika poäng avgör lägre aktuellt handicap vid den sista medräknade deltävlingen. Skulle även dessa vara lika vinner den med högst erhållen poäng vid enskild deltävling.

Poängberäkning i partävlingar sker på motsvarande sätt. Dock delar spelarna på poängen. Så ger t ex en seger i en partävling 6,5 poäng till vardera spelaren liksom till spelarnas klubbar.

Klubbtävlingen vinns av den golfklubb som samlat flest poäng under säsongen.

Resultatredovisning och prisutdelning

Vid lika resultat avgörs placering enligt handicap-metoden, dvs spelarens handicap avgör.

Resultatrapportering ska ske i Golf.se omedelbart efter avslutad tävling.

Priser utgår i förhållande till antalet startande med ett pris för varje påbörjat 7-tal startande. Beträffande prisvärden se separat bilaga ”Prisnyckel Hallands Gentlemän”. Priserna ska utgöra presentkort i något rikstäckande företag såsom ICA, Coop, Cirkle K eller liknande. Kontanter får ej delas ut.

Prisutdelning vid kanonstart sker snarast efter avslutad tävling.

Arrangerande klubb ansvarar för att handicapgrundande ronder registreras och att handicap justeras.

Poängberäkning och redovisning efter aktuell tävling redovisas på Hemsidan samt sänds till kontaktmännen senast inom två dagar.

Prisutdelning i såväl lagtävlingen som i den individuella tävlingen sker vid sista tävlingsomgången på hösten.

 

2019-03-13/an