Bilaga Förslag till dagordning

Hallands Gentlemän                                                                                                   2018-10-20

Bilaga ”Förslag till Dagordning”

 

Förslag till Dagordning vid Hallands Gentlemäns årsmöte på …………….golfklubb.

Tid: 20…..-……-….. , Kl XX.XX

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Godkännande av dagordningen
 • 3 Val av sekreterare och justeringsman för mötet
 • 4 Redovisning av årets tävlingar med kommentarer och tillvaratagande av erfarenheter
 • 5 Presentation och godkännande av spelplan för nästa säsong
 • 6 Val av ordförande i arbetsgruppen för nästa säsong
 • 7 Val av två till tre medlemmar i arbetsgruppen för en tid av två år
 • 8 Val av kommande års värdklubb
 • 9 Genomgång och uppdatering av kontaktmannalistan
 • 10 Beslut om greenfee och spelavgift
 • 11 Behandling av inkomna motioner
 • 12 Övriga frågor
 • 13 Avslutning

 

2019-03-13/an