Organisation

Beslutande organ är Styrgruppen. Denna består av en till två kontaktmän från varje klubb.
 
Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp för det löpande arbetet. Dessa är:
  • Anders Nilsson, Varbergs GK, ordförande
  • Lennart Skärström, Björnhults GK, sekreterare
  • Per-Erik Erlandsson, Sjögärde GK
  • Håkan Raning, Vinbergs GK
  • Leif Danielsson, Falkenbergs GK

Kontaktuppgifter till arbetsgrupp och kontaktmän fås genom att klicka på PDF-filen längst ned på sidan (listan kommer att uppdateras inom kort).

 

2023-01-18/an