Organisation

Beslutande organ är Styrgruppen. Denna består av en till två kontaktmän från varje klubb.
 
Listan över kontaktmännen fås genom att klicka på PDF-filen längst ned på sidan.
 
Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp för det löpande arbetet. Dessa är:
  • Lennart Skärström, Björnhults GK
  • Per-Erik Erlandsson, Wallda GC
  • Stefan Odhammer, Klosterfjordens GK
  • Lars Nöjd, Vinbergs GK
  • Anders Nilsson, Varbergs GK