Domare

Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK

Förbundsdomare

Ordförande Regel- och Handicapkommittén

Stefan Ågren, Halmstad GK

Förbundsdomare

Lars Andersson, Tönnersjö GK

Distriktsdomare

Ledamot av Regel- och Handicapkommittén
Ansvarig Handicapfrågor

Tommy Gustavsson, Ringenäs GK

Distriktsdomare

Ledamot av Regel- och Handicapkommittén
Ansvarig för regelutbildningar

Bertil Johansson, Laholms GK

Distriktsdomare

Ledamot av Regel- och Handicapkommittén
Ansvarig för lokala regler

Stellan Sveman, Falkenbergs GK

Distriktsdomare

Ledamot av Regel- och Handicapkommittén
Ansvarig för domartillsättning

Leif-Åke Amsjö, Skogaby GK

Distriktsdomare

Reine Antonér, Hofgårds GK

Distriktsdomare

Steve Bengtsson, Skogaby GK

Distriktsdomare

Sten-Erik Carlsson, Halmstad GK

Distriktsdomare

Lars Holmqvist, Kungsbacka GK

Distriktsdomare

Distriktsdomare även i Göteborgs Golfförbund

Lars Karlsson, Halmstad GK

Distriktsdomare

Gert Larsson, Varbergs GK

Distriktsdomare

Magdalena Muotka, Falkenbergs GK

Distriktsdomare

Christer Bengtsson, Laholms GK

Distriktsdomare

Per-Olof Ejresund, Halmstad GK

Distriktsdomare

Gunnar Nilsson, Ringenäs GK

Distriktsdomare

Lars Backner, Ringenäs

Distriktsdomare emeritus