Regel- & Handicap

Säsong 2021

De nya handicapreglerna.

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Regelproblem under tävling

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Det mesta runt regler och tävlingar

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.

 

Tommy Gustavsson
Ordförande Regel- & Hcpkommittén