Regel- & Handicap

Säsong 2020

Nu finns det mesta runt de nya reglerna som gäller från 2019 på plats hos R&A. Du hittar det engelska materialet här  Även Regelappen finns tillgänglig på engelska. Det svenska materialet kommer under oktober.

 

Nya handicapregler 2020

Tänk på att du registrerar så många av dina ronder som möjligt. Därigenom får du ett mer rättvisande handicap och ett bra underlag inför 2020. Tycker du att du har helt fel handicap skall du höra av dig till klubbens handicapansvarige.

Regelproblem under tävling

Är du som tävlingsledare osäker på hur du skall hantera en situation kan du ringa till någon av distriktets domare för att få hjälp.

Det mesta runt regler och tävlingar

Via den här länken kan du hitta det mesta runt tävlingar, regler och handicap.

 

Kjell Kristiansson
Ordförande Regel- & Hcpkommittén