Junior- & Elitverksamheten 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - JUNIOR- & ELITKOMMITTÉN 2020

 

 Junior

 

Ett minst sagt annorlunda år med inställda juniortävlingar till och med 28 juni innebar en kortare tävlingssäsong för juniorerna. Med hjälp av engagerade klubbar kunde vi få in extra tävlingar under säsongen för att kunna göra det till ett mera komprimerat spelschema. Sett till antalet juniorer som deltog på Hallandstouren under säsongen kan vi dock se en ökning från 2019 års säsong. 2019 hade vi ett snitt på 34 deltagare/hallandstour medan 2020 hade vi ett snitt på 40 deltagare/hallandstour.

 

Följande tävlingar/aktiviteter har genomförts under säsongen 2020:

 

 • Hallandstouren, Teen tour first & future

På grund av covid-19 ställdes de 3 första Hallandstourer och Teen tour-tävlingar in. Men efter beskedet om att kunna få anordna juniortävlingar från och med den 28 juni genomfördes en extrainsatt Hallandstour den 13 juli på Tönnersjö GK. Följande tävlingar följdes sedan enligt ordinarie spelschema. (Totalt 4 hallandstourtävlingar + final). Hallandstourfinalen som spelades på Halmstad GK ställdes tyvärr in en bit in i tävlingen pga ospelbart av mycket regn. En ny final spelades istället på Björnhults GK ett par veckor senare.

 

 • Uppstartstävling på Ringenäs GK den 28 juni

Eftersom tävlingarna blev inställda under våren/försommaren anordnade HGDF tillsammans med Ringenäs GK en uppstartstävling för alla juniorer i Halland. Totalt 81 juniorer deltog i tävlingen. Stor eloge till Ringenäs GK för all hjälp under dagen!

 

 • Halland junior cup

Under 2020 anordnades 2 Halland junior cup på Laholms GK (9 hål x 3) och Ringenäs GK (9 hål x 2). Antalet deltagande lag var 6 respektive 10. Feedback till kommande säsong är att ha 3 Halland junior cup, vilket kommer ske.

 

 • Golftjej Halland

Det genomfördes 8 träffar under året, där spel på olika banor i Halland genomfördes. Detta i syfte för att tjejerna ska kunna samla poäng till poängjakten. Deltagarantalet skiftade mellan 1–13 deltagare. Totalt var det 28 deltagande tjejer på dessa träffar. Inför 2021 kommer färre träffar genomföras och på klubbar närmare Halmstad. Detta på grund av att det varit flest deltagare vid träffarna på dessa klubbar. Nicholas var med under dessa träffar.

 

Det anordnas ett heldagsläger i augusti på Haverdal GK. 19 tjejer deltog under lägret. Dagen innehöll skills challenge på förmiddagen och efter lunch spelades det singel och scramble 18 hål. Ledare för detta läger var Nicholas.

 

 • Junior-DM

I samband med JMI-tävlingen på Halmstad GK södra banan spelades junior-DM. Vinnare bland pojkar blev Elvis Emanuelsson, Halmstad GK och bland tjejer Elice Fredriksson, Halmstad GK. Noterbart är även att David Romlin från Elitmiljö Halmstad tog hem segern i JMI:n.

 

 • Supercamp

7 killar och 3 tjejer deltog i höstens Supercamp på Kristianstad Åhus GK arrangerat av landslaget. Med som ledare var Nicholas (idrottskonsulent och tränare på Haverdals GK). Daniel Stark (tränare på Halmstad GK) var en av landslagstränarna på plats. Höstens Super Camp följs upp med ytterligare två träffar för samma grupp spelare.

 

 • Golfäventyret

2020 genomfördes det inte någon golfäventyret cup i samband med hallandstourerna. Detta för att inte skapa stora folksamlingar med tanke på covid-19. Under 2021 planeras det att genomföras 2 golfäventyret cup i samband med Hallandstouren om inte covid-19 sätter stopp för det.

Segrar junior och elit

 

Emma Eskerin, Halmstad golfarena, 2 vinster i en Teen tour first

 

Viggo Hed, Ringenäs GK, 1 vinst i Teen tour first

 

Viktor Bengtsson, Varbergs GK, 1 vinst i en Teen tour first

 

Arvid Olsson, Falkenbergs GK, 1 vinst i en Teen tour first

 

Kalle Svederman, Halmstad GK, vinst i en Teen tour future

 

Nino Palmqvist, Halmstad GK, 2: a i en Teen tour elite och 2:a plats Teen tour final pojkar

 

Hugo Stark, Halmstad GK, vinst i Teen tourfinal pojkar 17-21 år

 

Hugo Henriksson, Tönnersjö GK, 2 vinster i Hallandstouren

 

Wilma Vallin, Haverdals GK, vinst i Hallandstouren

 

Emil Siivola, Haverdals GK, vinst i Hallandstouren

 

Ellen Ottosson, Halmstad GK, 2 vinster i Hallandstouren

 

Ebba Jönne, Halmstad GK, vinst i Hallandstouren

 

Gustav Eriksson, Halmstad GK, vinst i Hallandstouren

 

Johan Widal, Ringenäs GK, vinst i Hallandstourfinalen

 

Hanna Nilsson, Halmstad GK, vinst i Hallandstourfinalen

 

Ingrid Lindblad, Ringenäs GK, vinst i Golfhäftet Masters Varberg Västra och SGF golftours tävling Didriksons Skaftö Open. Vinst i lagtävlingen European Ladies Team Championship.

 

Julia Engström, Ringenäs GK, 2 vinster på Ladies European tour ( Womens NSW Open och Lacoste Ladies Open De France)

Elitmiljö Halmstad

 

Elitmiljö Halmstad har inför höstterminen 2020 fått in 11 nya elitsatsande golfspelare. Totalt sett är de 24 spelare. På grund av Covid-19 fick de under höstterminen ställa in träningsverksamheten under en period. Istället genomförde dem digitala träningspass och utvecklingssamtal.

 

 

Nicholas Blomqvist

Idrottskonsulent

 

Verksamhetsplan 2020

Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och Elitgolfen i Halland.

Vi vill erbjuda en verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen i Halland. Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i det uppdrag de själva ger distriktet.

Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på att spela golf.


Detta genom att:

 • genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
 • tillsätta en juniorkommitté med juniorer från distriktets olika klubbar
 • skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
 • sträva efter att ha aktiviteter året runt
 • skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på olika sätt
 • erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
 • organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
 • erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
 • ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
 • planera och genomföra läger för distriktets juniorer
 • verka för att öka intresset för distriktets aktiviteter, både bland klubbar och juniorer
 • verka för att utbilda föräldrar
 • genomföra ERFA-träffar
 • verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
 • verka för att juniorgolfen i Halland ska synas mer utåt
 • samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

 

Nicholas Blomqvist
Idrottskonsulent Hallands Golfförbund