Junior- & Elitverksamheten 2019/2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - JUNIOR- & ELITKOMMITTÉN 2019

Junior

Junior- & elitverksamheten fortsätter att variera kraftigt mellan distriktets klubbar, men antalet delaktiga klubbar i distriktets verksamhetet blir fler. Det syns tydligt i antal anmälningar till tävlingar och läger. Fritt spel för alla juniorer inom Halland fortsätter att vara ett mycket uppskattat samarbete mellan våra klubbar och är ett viktigt inslag inom juniorgolfen.

Följande aktiviteter har genomförts för Hallands juniorer 2019:

 • Teen Tour Future, First & Hallandstouren

Antalet starter på tävling bland juniorer i Halland på Teen Tour och Hallandstouren ökat med hela 17%! vilket är en oerhört rolig läsning. 2019 hade vi totalt 544 startande juniorer jämfört med 465 startande 2018. Procentuellt sett var ökningen lika stor på både flick- och pojksidan. 

 • Golfäventyret Cup

I samband med fyra omgångar av Teen Tour First och Hallandstouren genomförde Hallands Golfförbund tillsammans med arrangerande klubb Golfäventyret Cup. Yngre juniorer som ej fått något handicap ännu erbjöds olika övning, spela på 30-, 50- och 100-bana. Alla deltagande juniorer fick ett startkit och fika under dagen. Antalet deltagare varierade mellan 5-12 st.

 • Golftjej Halland

Det genomfördes totalt fem träffar under året. Två träffar på våren, ett sommarläger, en höstträff och ett vinterläger. Till dessa träffar har samtliga flickor i distriktet, 0-21 år och upp till hcp 36, bjudits in. På dessa träffar har mellan 4-12 flickor deltagit. Julia Lind, Cecilia Leijon-Fröjd, Julia Färm och Moa Edholm Storm har varit ledare på dessa tjejträffar. Från SGF fick HGDF under året 20.000 kronor att använda till denna verksamhet.

 • Halland Junior Cup

2019 spelades Halland Junior Cup över tre omgångar, vår, sommar och höst. Antal deltagande lag har varit 3-5 stycken. I riktlinje med RF´s rekommendationen för barnidrott har vi i samband med Halland Junior Cup inte publicerat några startlistor. Istället har alla deltagarna i tävlingen fått en startkit, istället för en prisutdelning. Förändringen har mottagits positivt. 

 • Junior DM

Spelades på Haverdals GK i samband med deras JMI-tävlingen. Segrade gjorde Hugo Stark Halmstad GK och Hanna Nilsson Halmstad GK 

 • DM herrar

Spelades på Skogaby GK i samband med Skogaby Open. Segrade gjorde Victor Flatau Haverdals GK. 

 • JSM lag

Första kvalspelet spelades på Ringenäs GK. Halmstad GK tog sig ända till finalen och lyckades vinna en bronsmedalj! 

 • Super Camp

Sju killar och två tjejer var med på höstens SuperCamp läger i Kristianstad arrangerat av landslaget. Med som ledare från Halland var Johan Hellberg. Daniel Stark (tränare Halmstad GK) var en av landslagstränarna på plats. Höstens Super Camp följs upp med ytterligare två träffar för samma grupp spelare.

 

Elit

Under 2019 har SGF Elitmiljö bedrivit träffar för elitsatsande golfare i länet. Denna grupp är framför allt till för de golfare som avslutat sin akademiska karriär i Halmstad eller någon annanstans och kommit tillbaka till Halland. Sparring, tävling och utveckling har stått på schemat.

 

Övrigt

Inför 2018 infördes en åldersgräns på 13 år för tävlande juniorer på Teen Tour. Hallandstourens fortsatte som vanligt och arrangerades som en undertour i samband med Teen Tour First. På Hallandstouren finns ingen åldersgräns, men vi förhåller oss till reglerna med att ej publicera resultatlistor då juniorer yngre än 13 år deltar. Dessa regler kommer från RF och SGF.

Vid årets ERFA-träff i gruppen junior och elit diskuterades årets aktiviteter och tävlingar för juniorer i Halland. Fokus framöver är att jobba fram en juniorkommitté bestående av juniorer i distriktet för att få deras insikt i hur distriktet kan utvecklas. En ytterligare stor punkt som diskuterades var MiniCamp som distriktet ska införa till 2020, ett läger vid sidan om SuperCamp för att ge fler juniorer möjligheten till bra material och verksamhet! I övrigt kom vi fram till att fortsätta med verksamheten på samma sätt som under 2019.

 

Verksamhetsplan 2020

Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och Elitgolfen i Halland.

Vi vill erbjuda en verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen i Halland. Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i det uppdrag de själva ger distriktet.

Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på att spela golf.


Detta genom att:

 • genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
 • tillsätta en juniorkommitté med juniorer från distriktets olika klubbar
 • skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
 • sträva efter att ha aktiviteter året runt
 • skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på olika sätt
 • erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
 • organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
 • erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
 • ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
 • planera och genomföra läger för distriktets juniorer
 • verka för att öka intresset för distriktets aktiviteter, både bland klubbar och juniorer
 • verka för att utbilda föräldrar
 • genomföra ERFA-träffar
 • verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
 • verka för att juniorgolfen i Halland ska synas mer utåt
 • samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

 

Johan Hellberg 
Idrottskonsulent Hallands Golfförbund