Vision 50/50

För att öka andelen tjejer inom golfen har SGF startat klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Förbundsstyrelsen i SGF har fattat beslut om denna långsiktiga satsning.

Häng med i utvecklingen av ett mer inkluderande Golfsverige. Inom ramen för Vision 50/50 erbjuder SGF ett unikt webbaserat utbildningsprogram i golf, idrott och jämställdhet för landets golfklubbar och distriktsförbund.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 riktar sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund som under cirka ett år får vara med på en utvecklingsresa inom idrott, jämställdhet och organisation. I programmet finns filmer, poddar, texter, quiz och mallar som ger deltagarna kunskap, insikter och stöd för ett långsiktigt förändringsarbete. Målet är en mer jämställd och inkluderande miljö och större andel kvinnor som spelare och ledare.