Old Girls

Under några år har några ambitiösa golfdamer arrangerat Old Girls-tävlingar inom Hallands Golfdistrikt. Dessa har vuxit och under 2018 var det, i genomsnitt, drygt 66 startande damer på varje Old Girls-tävling! En av anledningarna till att tävlingarna är så populära är att de spelas på vardagar. Old Girls är tävlingar som inte arrangeras av Hallands Golfdistrikt utan är helt fristående utan inblandning av HGDF:s tävlingskommittté.

Vill Din klubb ha ett lag med i Old Girls anmäler Du detta till Agneta Lilja på Gräppås GK. Hon kan också ge Dig mer information om dessa populära tävlingar.

Nedan följer regler 2019 för dessa tävlingar:
- Minimiålder är det år Du fyller 50 år 
- Vi spelar på tisdagar, med första start 9.00. Helst shutgun-start.
- Tre klasser:  A: 0-20    B: 20,1-26   C: 26,1-36  (36+ spelar på 36). Om det är färre än 5 deltagare i en klass slås             denna ihop med en annan.
- Varje lag kan bestå av flera damer, men bara de tre bästa resultaten räknas. Vid mindre antal än tre deltagare per
klubb noteras dagens högst rondresultat för varje saknad spelare. 
- Anmälan görs på GIT, senast fredag kl 12.00.
- Startlistor skickas ut av arrangerande klubb senast söndag kl.20.00.
- Anm.avg tas ut om man inte anmält förhinder innan startlistan har publicerats.
- Pris till var 7:e startande plus ett "närvaropris" om man inte redan spelat till sig ett pris.
- Greenfee, se spelschema på hemmaklubbens anslagstavla + startavgift 40 kr.
- Pristagare måste vara närvarande annars dras nya pristagare.
- Det vi spelar om är ett "vandrande vandringspris" som delas ut vid sista tävlingen.

Välkomna önskar OLD GIRLs-gänget

Speldagar OLD GIRL´S 2019

7 maj Ullared Flädje GK
21 maj Skogaby GK
11 juni Vinbergs GK
20 augusti Klosterfjordens GK
3 september Haverdals GK
17 september Gräppås GK

Kontakt

Ordförande i Old Girls styrelse 2019 är:

Agneta Lilja

Mail: agnetalilja41@telia.com

Mobil: 0705 349 219