Junior & Elit

Aktiviteter 2020

Golftjej Halland  

Golftjej Halland syftar till att via golfen skapa glädje och gemenskap hos juniortjejerna i Halland. Vårt mål är att ge dig ny kunskap, nya golfvänner och inspiration! 

Läs mer under Golftjej i Halland>>

Super Camp

Lägret genomförs i SGF's regi. 

Hallands idrottskonsulent Nicholas Blomqvist ansvarar för uttagningen till höstens läger i samverkan med SGF och distriktets tränare. Selekteringen görs enligt SGF´s ramar och regler. Halland får skicka ca.8 deltagare. 

Mini Camp 

Lägret genomförs i distriktets regi samtidigt som Super Camp. Deltagarna ska vara 13-15 år. Varje klubb blir tilldelade ett visst antal platser på lägret. Mer information kommer under våren.  

SGF elitmiljö Halmstad

Elitspelare bjuds in att tillsammans träna i grupp under ledning av Fredrik Wetterstrand, Rikard Fors och Sofia Grönberg Whitmore.
Vill du veta mer, kontakta Sofia: sofiagronwhit@gmail.com

Halland Junior Cup

Kravet på att ha tjejer med i laget har tagits bort. Detta för att göra det möjligt för fler klubbar att ställa upp i Halland Junior Cup. Därmed försvinner flicksingeln och mixt foursome.

Nytt för 2020 är att vi kommer spela en omgång av Halland Junior Cup som 2-manna scramble för att testa en ny spelform! 

Läs mer under fliken: Halland Junior Cup>>

JSM klubblag

Tävlingen avgörs i fyra kvalomgångar med start i ditt distrikt/region och final utomlands. Laget består av max nio spelare varav minst två representanter av samma kön. Sju spelare får spela i varje omgång. Tävlingen spelas som lagmatcher, mixad foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel. Med undantag för slutspelet som spelas som slagspel. 

Se mer info under fliken för JSM klubblag.  

Hallandstourfinalen

Alla juniorer i Halland som spelat minst fyra omgångar på Teen Tour eller Hallandstouren under säsongen, bjuds in till Hallandstourfinalen. År 2020 spelas finalen på Halmstad GK söndagen den 4 Oktober. Läs mer under fliken Teen Tour & Hallandstouren.  

Distriktets verksamhetsplan för Junior & Elit 2020

Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och Elitgolfen i Halland.

Vi vill erbjuda en verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen i Halland. Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i det uppdrag de själva ger distriktet.

Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på att spela golf.


Detta genom att:

 • genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
 • tillsätta en juniorkommitté med juniorer från distriktets olika klubbar
 • skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
 • sträva efter att ha aktiviteter året runt
 • skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på olika sätt
 • erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
 • organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
 • erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
 • ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
 • planera och genomföra läger för distriktets juniorer
 • verka för att öka intresset för distriktets aktiviteter, både bland klubbar och juniorer
 • verka för att utbilda föräldrar
 • genomföra ERFA-träffar
 • verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
 • verka för att juniorgolfen i Halland ska synas mer utåt
 • samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

 

Nicholas Blomqvist  
Idrottskonsulent Hallands Golfförbund