Junior & Elit

Aktiviteter 2021

Junior och elitverksamheten i distriktet 2021

Junior

2021 blev på många vis ett liknande år som 2020 med junior och elit-verksamheten i distriktet. Säsongens tävlingar och aktiviteter blev något försenade på grund av restriktioner, men kunde dra igång från och med den 1 juni i stort sett normala former. Hallandstouren och Teen tour first kunde spelas med Shot gun-start och gemensam samling, vilket varit saknat hos juniorerna.

Innan den 1 juni kunde dock en ersättningstävling spelas då både Hallandstouren och Teen tour blev inställda pga restriktioner. Där spelades det den 29 maj två tävlingar, en ersättningstävling för teen tour future på Skogaby GK, samt en ersättningstävling för teen tour first och Hallandstouren på Ulared Flädje GK. Det som skiljde dessa tävlingar från ordinarie tävlingar var geografiskt begränsningsområde spelare kom från.

Antalet deltagare i Hallandstouren 2021 jämfört med 2020 kan vi se en liten sänkning med deltagarantal. 2020 var det i snitt 40 deltagare i Hallandstouren, och 2021 var det i snitt 36 deltagare.

I teen tour first kan vi dock se en liten ökning med antalet deltagare 2021 med 44 spelare i snitt per deltävling jämfört med 2020 som hade 41 spelare snitt.

 

Följande tävlingar och aktiviteter har genomfört i Halland 2021:

 

Hallandstour, teen tour first, future samt ersättningstävling

 

 • Hallandstouren och Teen tour first – 4 deltävlingar + Hallandstourfinal
 • Teen tour future på Falkenberg GK
 • Ersättningstävling för 1 teen tour first och 1 teen tour future.

 

Halland junior cup

Till skillnad från 2020 spelades en extra Halland junior cup 2021, det vill säga 3 stycken. (Spelplatser: Ringenäs, Laholm och Björnhult)

Antalet deltagande lag om 4-6 spelare var 10, 7 respektive 4 lag. En uppskattad tävling bland juniorerna.

 

Golftjej Halland

Under sommarsäsongen genomfördes en lägerdag på haverdals gk med olika skills challenge. Totalt deltog 11 stycken tjejer, där Nicholas Blomqvist och Filip Johnsson var ledare. Roligt  med deltagare från flera olika klubbar!

Vi hade även ett speltillfälle på varbergs Gk östra där vi var 3 deltagare. Dagen bestod av 18 hål spel följt av lunch. Ledare för träffen var Nicholas.

Den 25 november genomfördes det simulatorgolf på nya Halmstad indoor golf. Ledare för träffen vad Nicholas.

 

Junior-DM

I samband med JMI-tävlingen på Halmstad GK södra banan spelades junior-DM. Vinnare bland pojkar blev Nino Palmqvist, Halmstad GK och bland tjejer Moa Svedenskiöld, Ringenäs GK.

 

Supercamp

6 killar och 4 tjejer deltar i höstens Supercamp på Kristianstad Åhus GK arrangerat av landslaget. Med som ledare är Nicholas (idrottskonsulent och tränare på Haverdals GK) och Filip Johnsson (junior och elitansvarig i distriktet). Daniel Stark (tränare på Halmstad GK) var en av landslagstränarna på plats. Höstens Super Camp följs upp med ytterligare två träffar för samma grupp spelare.

Nextlevel

Next Level är ett träningsupplägg som genomförs i samverkan med Svenska Golfförbundet/Swedish Golf Team, Hallands och Göteborgs Golfdistriktsförbund samt NIU Gymnasium Aspero i Halmstad och Katrinelund i Göteborg. På Lägren kommer coacher från golfgymnasierna hålla i genomförandet av lägret och Swedish Golf Team är på plats med resurspersoner och experter från SwGT Performance Team. De som var utvalda är 17–18 år och satsar hårt på er golf. Syftet är att informera kring vad som behövs för att nå nästa nivå efter gymnasiet, både inom golf och utbildning utanför golfen.

Från Halland var det 18 stycken spelare och lika många från Göteborgs golfdistrikt. Ytterligare två läger genomförs i vår.

 

Elitmiljö Halmstad

Under 2021 fick elitmiljö Halmstad in 8 stycken nya elitsatsande golfspelare. Totalt är de nu 27 spelare. De har kunnat bedriva deras verksamhet i stort sett vanlig ordning med inslag av digitala träffar.

Distriktets verksamhetsplan för Junior & Elit 2020

Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och Elitgolfen i Halland.

Vi vill erbjuda en verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen i Halland. Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i det uppdrag de själva ger distriktet.

Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på att spela golf.


Detta genom att:

 • genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
 • tillsätta en juniorkommitté med juniorer från distriktets olika klubbar
 • skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
 • sträva efter att ha aktiviteter året runt
 • skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på olika sätt
 • erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
 • organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
 • erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
 • ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
 • planera och genomföra läger för distriktets juniorer
 • verka för att öka intresset för distriktets aktiviteter, både bland klubbar och juniorer
 • verka för att utbilda föräldrar
 • genomföra ERFA-träffar
 • verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
 • verka för att juniorgolfen i Halland ska synas mer utåt
 • samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet

 

Nicholas Blomqvist  
Idrottskonsulent Hallands Golfförbund