Junior & Elit

Datum och aktiviteter 2019

Tjejgrupp 

Tjejgruppen engagerar tjejer inom distriktet med olika aktiviteter.
Läs mer under Golftjej i Halland>>

Super Camp

Lägret genomförs i SGF's regi. 

Hallands idrottskonsulent Johan Hellberg ansvarar för uttagningen till höstens läger. Halland får skicka ca.8 deltagare.

SGF elitmiljö Halmstad

Elitspelare bjuds in att tillsammans träna i grupp under ledning av Fredrik Wetterstrand, Rikard Fors och Sofia Grönberg Whitmore.
Vill du veta mer, kontakta Sofia: sofiagronwhit@gmail.com

Halland Junior Cup

Kravet på att ha tjejer med i laget har tagits bort. Detta för att göra det möjligt för fler klubbar att ställa upp i Halland Junior Cup. Därmed försvinner flicksingeln och mixt foursome.

Johan Hellberg mailar ut formulär för anmälan till tävlingen. 

Läs mer under fliken: Halland Junior Cup>>

JSM klubblag

Tävlingen avgörs i fyra kvalomgångar med start i ditt distrikt/region och final utomlands. Laget består av max nio spelare varav minst två representanter av samma kön. Sju spelare får spela i varje omgång. Tävlingen spelas som lagmatcher, mixad foursome, valfri foursome, flicksingel, pojksingel och valfri singel. Med undantag för slutspelet som spelas som slagspel. 

Se mer info under fliken för JSM klubblag.  

Hallandstourfinalen

Alla juniorer i Halland som spelat minst fyra omgångar på Teen Tour och Hallandstouren under säsongen, bjuds in till Hallandstourfinalen. För datum, se tävlingsprogram.

Regelutbildning juniorer

I och med de nya golfreglerna från och med 2019 kommer HGDF att bjuda in juniorer i Halland till regelutbildning av de nya reglerna. 

Distriktets verksamhetsplan för Junior & Elit 2019

Tillsammans med, och på uppdrag av Hallands golfklubbar, vill vi driva och utveckla Junior- och Elitgolfen i Halland.

Vi vill erbjuda verksamhet som vänder sig till alla nivåer inom Juniorgolfen i Halland.

Avgörande för om detta skall lyckas, är att klubbarna delar denna målsättning och engagerar sig i det uppdrag de själva ger distriktet.

Tillsammans med de klubbar inom distriktet som vill, skall vi försöka kraftsamla och utnyttja alla de resurser och idéer som finns, för att få så många barn och ungdomar som möjligt att prova på att spela golf.

Detta genom att:

 • genomföra aktiviteter med golf som idrott och därmed locka till att prova på tävlingsspel
 • skapa träffar och aktiviteter riktat enbart mot tjejer
 • sträva efter att ha aktiviteter året runt
 • skapa laganda och kamratskap genom att jobba med distriktsgrupper och distriktslag på olika sätt
 • erbjuda kurser i de nya golfreglerna från 2019 för juniorer i Halland
 • erbjuda Hallands elitspelare spetsverksamhet
 • organisera Hallandstouren samt andra juniortävlingar
 • erbjuda tävlingsverksamhet som vänder sig till alla nivåer av spelare
 • ha dialog med klubbarna om juniorverksamheten på klubbarna
 • planera och genomföra läger för spelare på alla nivåer
 • genomföra ERFA-träffar
 • verka för en fortsättning av ”fritt Spel” för juniorerna i Halland på alla klubbar i Halland
 • skapa medieintresse för Juniorgolfen i Halland
 • samverka med Idrottsgymnasier i Halland med golf i sin verksamhet