Halland Ladies

Spelprogrammet för damernas nya tävling Halland Ladies 2020


Våromgången:

20-05-24    Premiär Skogaby GK. INSTÄLLD

20-06-07   Ullared Flädje GK.        INSTÄLLD

20-06-14   Hofgårds GK                INSTÄLLD

Höstomgången:

20-08-02   Ringenäs GK   INSTÄLLD

20-08-23   Halmstad GK.  INSTÄLLD

20-08-30   Björnhults GK. INSTÄLLD

20-09-13    Avslutning Haverdals GK.  INSTÄLLD

 

Vi ser fram emot att få träffas och spela golf till­sammans på våra fina golfbanor i Halland.

Informera alla Era damer om tävlingen och ta med så många som möjligt från Din klubb vid spel.

Vilken klubb är duktigast på att samla poäng till sin hemmaklubb, vem blir Hallandsmästarinna i klasserna m m?

Varje arrangerande klubb skickar ut inbjudan och där kommer all information, om spelform, greenfee etc. gällande den dagens tävling, att finnas. Boka in dagarna i Era almanackor.

Statuter - Regler

Generella Tävlingsvillkor 2020

Dessa tävlingsvillkor gäller generellt för samtliga tävlingar i Halland Ladies. Därutöver finns för varje enskild tävling kompletterande tävlingsvillkor.

 1. Deltagare För att få delta i Halland Ladies måste spelaren vara kvinna som fyller minst 22 år under kalen­der­året för tävlingen.

  En spelare måste vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb, som har medlemskap i SGF (M) eller i en association (A) ansluten till SGF, eller i en utländsk golfklubb eller utländskt golfförbund.

  Spelaren måste ha handicap 36,0 eller lägre enligt EGA eller WHS. Spelare med högre handicap får deltaga i mån av plats och spelar då på handicap 36,0. Tävlingarna är öppna för alla spelarkategorier
 1. Anmälan, avanmälan, återbud Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12.00, fyra dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är anmäld till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtag­bara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. (Se Spel- och Tävlingshand­boken 8.3.5 och 8.3.6).

 2. Startavgift Startavgiften är 100 kr per person. Av startavgiften används 75% till prisbordet i tävlingen. 25% avsätts till Order of Merit.

 3. Handicapklasser Tävlingarna spelas normalt i tre lika stora handicapklasser. Vid färre än 7 deltagare i någon klass spelas tävlingen i två lika stora klasser. Vid färre än 14 deltagare spelas tävlingen i en klass.

 4. Tee Tävlingen spelas från röd tee eller den tee som är närmast 4 500 meter i längd.

 5. Avgörande vid lika resultat För alla placeringar och alla klasser görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand genom lottdragning.

 6. Scorekortsinlämning Ett scorekort är inlämnat och kan inte längre ändras när spelaren med båda fötterna lämnat loka­len för scorekortsmottagning. Platsen kan specificeras närmare i de kompletterande tävlingsvill­koren.

 7. Prisutdelning Priser som inte avhämtas av spelaren/spelarens partner vid prisutdelningen tillfaller nästa pris­tagare.

 8. Tävlingen avslutat Tävlingen är officiellt avslutat när resultatet är anslaget på klubbens anslagstavla.

 

Resultat

Se resultat i PDF-fil nedan. 

Vandringspris Halland Ladies