Halland Ladies

 

Spela Hallands Ladies i augusti-september!

 

Spela med damerna i Halland!

Tävlingarna är öppen för:

Alla kvinnor 22+ med hcp upp till 54,0 och medlem i svensk golfklubb. Ni är alla välkomna att vara med, i den glada gemenskapen, vid de fyra tävlingstillfällen som spelas under augusti - september.

 

OBS!  Det är olika spel på tävlingarna, se nedan.

 

 • Hofgårds GK,  20 augusti, singeltävling

 

 • Tönnersjö GK, 28 augusti, lagtävling

 

 • Vinbergs GK, 11 september, singeltävling

 

 • Björnhults GK, 18 september, lagtävling och avslutning samt stor prisutdelning för säsongen som varit med stort prisbord, dels för tävlingen men även för bl a Hallands bästa ”poängplockare” under tävlingarna, bästa klubb får vandrings-priset m m.

Missa inga tävlingar för det finns många poäng att ”plocka” under kvarvarande fyra tävlingar.

 

 

 

Spelschemat för Halland ladies 2022 hittar ni även längre ner som PDF.

 

8 MAJ - Omgång 1 - Skogaby GK - STARTLISTA OCH RESULTAT

18 MAJ - Omgång 2 - Falkenbergs GK - STARTLISTA OCH RESULTAT

22 MAJ - Omgång 3 - Haverdals GK - STARTLISTA OCH RESULTAT

29 MAJ - Omgång 4 - Ulared Flädje GK - INSTÄLLD

19 juni - Omgång 5 - Ringenäs GK - STARTLISTA OCH RESULTAT

20 augusti - Omgång 6 - Hofgårds GK - ANMÄLAN, STARTLISTA & RESULTAT

28 augusti - Omgång 7 - Tönnersjö GK - ANMÄLAN, STARTLISTA OCH RESULTAT

11 september - Omgång 8 - Vinbergs GK - ANMÄLAN, STARTLISTA OCH RESULTAT

18 september - Omgång 9 och avslutning - Björnhults GK - ANMÄLAN, STARTLISTA OCH RESULTAT

 

Vänliga hälsning

Monika Heiner

Damansvarig

Hallands Golfförbund

 

Statuter - Regler

Generella Tävlingsvillkor 2022 

Dessa tävlingsvillkor gäller generellt för samtliga tävlingar i Halland Ladies. Därutöver finns för varje enskild tävling kompletterande tävlingsvillkor. Arrangerande klubb ansvarar för att inbjudan skickas till samtliga klubbar i Halland.

 1. Deltagare
  För att få delta i Halland Ladies måste spelaren vara kvinna som fyller minst 22 år under kalen­der­året för tävlingen.


En spelare måste vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb, som har medlemskap i SGF (M) eller i en association (A) ansluten till SGF, eller i en utländsk golfklubb eller utländskt golfförbund.

Spelaren måste ha handicap 54,0 eller lägre enligt EGA eller WHS.

Tävlingarna är öppna för amatörer.

 

 1. Anmälan, avanmälan, återbud
  Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12.00, tre arbetsdagar före tävlingen och startlistan publiceras två dagar före tävlingen.

  Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. Avanmälan sker till arrangerande klubb.

  En spelare som är anmäld till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtag­bara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. (Se Spel- och Tävlingshand­boken 8.3.5 och 8.3.6).
 2. Startavgift
  Startavgiften är 100 kr per person. Av startavgiften används 75% till prisbordet i tävlingen, 25% avsätts till Order of Merit samt sluttävlingens extra prisbord.
 3. Handicapklasser
  Tävlingarna spelas normalt i tre lika stora handicapklasser. Vid färre än 7 deltagare i någon klass spelas tävlingen i två lika stora klasser. Vid färre än 14 deltagare spelas tävlingen i en klass, A-klass.
 4. Tee
  Tävlingen spelas från röd tee eller den tee som är närmast 4 500 meter i längd.
 5. Avgörande vid lika resultat
  För alla placeringar och alla klasser görs särskiljning i första hand enligt spelhandicaps-metoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand genom lottdragning.
 6. Scorekortsinlämning
  Ett scorekort är inlämnat och kan inte längre ändras när spelaren med båda fötterna lämnat loka­len för scorekortsmottagning. Platsen kan specificeras närmare i de kompletterande tävlingsvill­koren.
 7. Prisutdelning
  Priser som inte avhämtas av spelaren/spelarens partner vid prisutdelningen tillfaller nästa pris­tagare.
 1. Tävlingen avslutat
  Tävlingen är officiellt avslutat när resultatet är anslaget på klubbens anslagstavla.

 

Särskilda tävlingsvillkor för Halland Ladies - Order of Merit

 

Utöver de enskilda tävlingarna spelas också en Order of Merit (OoM) över hela säsongen.  

 

 1. Poängberäkning OoM
  De som placerar sig bland de 11 första platserna får poäng. Vid partävlingar får båda spelarna poängen enlig nedan. Klassegraren i varje tävling erhåller 20 poäng, tvåan 17 och sedan 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2 poäng.
 2. Segrare individuellt
  Segrare är den som under säsongen samlat totalt flest poäng.
 3. Särskiljning vid lika resultat
  Vid lika resultat placeras den spelare först som har flest segrar. Är spelarna fortsatt lika gäller flest andraplatser o s v. Bara poängplatser räknas. Är spelarna lika även efter detta placeras den först som deltagit i flest tävlingar. Är man fortsatt lika lottas ordningen.
 4. Prisutdelning OoM
  Prisutdelning sker i samband med den sista tävlingen.

 

Särskilda tävlingsvillkor för Halland Ladies – Bästa Hallandsklubb

 1. Deltagagande klubbar

Samtliga klubbar som tillhör HGDF deltar automatiskt i tävlingen om Bästa Hallandsklubb.

 

 1. Poängberäkning

Klubben tillgodoräknas poängen enligt OoM plus en poäng för varje övrig deltagande klubb- medlem i täv­lingen. Poängen summeras över hela säsongen

 

 1. Segrare
  Segrare är den klubb som under säsongen samlat totalt flest poäng.
 2. Särskiljning vid lika resultat
  Vid lika resultat placeras den klubb först som har flest segrar. Är lagen fortsatt lika gäller flest andraplatser o.s.v. Är klubbarna lika även efter detta placeras den först som har flest deltagare totalt. Är man fortsatt lika lottas ordningen.
 3. Prisutdelning OoM
  Vandringspriset till Bästa Hallandsklubb utdelas direkt efter sista tävlingen.

 

 

Resultat

Se resultat i PDF-fil nedan. 

Vandringspris Halland Ladies