Miljöcertifiering enl. GEO

GEO (Golf Environment Organisation) är en organisation vars främsta syfte är att främja hållbarhet inklusive miljömedvetenhet på golfanläggningar.

GEO systemet är ett miljöledningssystem anpassat till golfens förutsättningar. Systemet är web baserat och användarvänligt, följer en standardiserad struktur med ett brett spektrum av kvalitativa och kvantitativa frågor.

GEO systemet lanserades 2009, och hittills har ca 85 klubbar världen över certifierats.

GEO är ett bra sätt att kommunicera golfens miljöarbete och att golfklubbarna har framgångsrikt minskat sin miljöbelastning. För klubbar som har SGFs miljödiplom och vill komma vidare i miljöarbetet är GEO en naturlig fortsättning.

Sverige var från början i framkant med GEO certifiering, de 2 första klubbarna i världen som certifierades enligt GEO var svenska, Ljunghusen och Forsgården. Dessa klubbar är också de första som efter 3 år förnyat sina certifikat. För närvarande har ytterligare 4 svenska klubbar certifierats, och 15 klubbar registrerat sig och därmed tagit de första stegen mot certifiering. De 4 senast certifierade klubbarna är Nacka, Kungsbacka, Saltsjöbaden och Kristianstad.
Svenska golfanläggningar har stor miljökunskap, och sitt miljöarbete väl dokumenterat i miljöplaner, skötsel program, sprutjournaler etc. Detta innebär att större delen av den information som efterfrågas för registreringen i GEO finns tillgänglig i klubben.  

Att registrera sig är enkelt och att jobba i programmet är kostnadsfritt. Det är först när klubben känner sig klar, för eventuell certifiering och vill kontakta en verifierare, som det kostar. Anmälan om certifiering kostar ca 1600 kr. 

Varför skall klubben GEO certifiera?

- Minska golfanläggningens miljöbelastning  
- Kommunicera miljöarbetet externt och internt 
- Struktur och rutiner för anläggningens miljöarbete 
- Kvalitetssäkring av anläggningens miljöarbete 
- De anställdas delaktighet 
- Kontinuitet och ständiga förbättringar genom återkommande revisioner
- Tillgång till kunskap och nätverk 
- Bas för bra samarbete med myndigheter
- Varumärkesbyggande 
- PR 
- Ökad professionalitet 

Sammanfattning 
En positiv styrelse och en miljögrupp med klubbchef, banchef och engagerade förtroendevalda är en bra start för ett bra miljöarbete och ger goda möjligheter att ansluta sig till GEO s miljöcertifiering.   

Det är enkelt och kostnads fritt att registrera sig och starta fylla på uppgifter i GEO s program. 
Många Svenska golfklubbar har redan idag ett bra miljöarbete och har mycket material för att uppfylla många av GEO s kriterier.

För klubbar som redan har SGFs Miljödiplom är GEO certifieringen logisk fortsättning. 

Har ni funderingar eller frågor tveka inte att kontakta mig.

Mer info om GEO HÄR

Peter Edman  
SGF