Bana- & Miljö

SGF's Bankonsulenter

Det finns sju bankonsulenter anställda av Svenska Golfförbundet. De står till förfogande för klubbarna att använda sig av för att få hjälp med sina golfanläggningar.

Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns stora specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Varje konsulent ansvarar utöver generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Konsulenten delar med sig av de specifika specialistkunskaperna vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, det vill säga även utanför bankonsulentens hemmaregion

Hallands kontaktperson är:

Kim Sintorn
Bankonstruktion, dränering och växtlighet
E-post: Kim Sintorn
Mobil: 070-636 82 80

Kim är utbildad agronom och har tidigare byggt Flädje GK där han arbetat som greenkeeper. Han är förutom expert på allmän banskötsel specialist inom banbyggnation och dränering. Han samordnar rådgivning och är praktiskt sakkunnig inom området Forskning & Utveckling. Vill ni veta mer om trender inom banskötsel, hör av er till Kim.

Hallands Golfförbunds kontaktperson och kontaktuppgifter finner du här>>