Utbildningskommittén

Utbildningskommittén ansvarar för att: förankra SGF:s utbildningsprogram i GDF och GK, känna av GK:s utbildningsbehov, ansvara för ledarutbildningen inom HGDF och arrangera GDF-kurser, arrangera och leda ULF-träffar, initiera åtgärder för att förbättra kvaliteten på klubbarnas totala utbildning, såväl för ledare som för spelare, tillsammans med övriga utbildningsledare i landet påverka utvecklingen av golfens olika utbildningsfrågor.

Lars-Erik Blank, Haverdals GK

Ordförande

Arbetsuppgifter som Ordförande för Utbildningskommittén:

Leda och samordna distriktets utbildningsverksamhet i samarbete med de övriga kommittéerna, Inventering av klubbarnas utbildningsbehov, planering och genomförande av utbildningar, ERFA-möten, kontakt med SISU, vara väl förtrogen med regler för studieverksamhet och bidragsstöd. Säkerställa att distriktets bidragsberättigade verksamhet anmäls och rapporteras till SISU idrottsutbildarna

Linda Nevrén, Halmstad GK & Haverdals GK

Ledamot