Styrelse

Håkan Edvardsson, Falkenbergs GK och Björnhults GK

Ordförande Hallands Golfförbund

Kontaktperson för Varbergs GK och Björnhults GK.

Arbetsuppgifter:
- Övervaka och samordna styrelsens och kommittéers arbete
- Kontakt med SGF
- Planera och kalla till årsmöten
- Planera och kalla till styrelsemöten
- Leda styrelsemöten
- Deltaga på SGF-möten
- Leda distriktets roll som remissinstans vid inval/bedömning av klubbars/anläggningars medlemskap i SGF

Filip Johnsson, Holms GK

Ordförande Junior- & Elit Kommittén

Kontaktperson för Ringenäs GK och Haverdals GK.

Arbetsuppgifter som Ordförande Junior- & Elitkommittén:
- Planera junior- & elitaktiviteter, vara arbetsledare för idrottskonsulent

Rose-Marie Henriksson, Skogaby GK / Bäckavattnets GK

Sekreterare

Kontaktperson för Bäckavattnets GK, Tönnersjö GK och Strandtorps GK.

Mats Karlsson, Rydö GK

Vice Ordförande Hallands Golfförbund / Ordförande Ban- & Miljökommittén

Kontaktperson för Rydö GK och Ullared Flädje GK. 

Arbetsuppgifter som Vice Ordförande:
- Vid behov motsv. ordf uppgifter
- Säkerställa att klubbarna har dispens från terrängkörningslagen

Arbetsuppgifter som Ordförande i Ban- & Miljökommittén:
- Säkerställa att slopebedömningar blir genomförda enligt krav och plan.
- Ha kontakt med SGF:s bankonsulent, slå fast vilka ersättningar som ska utgå vid banvärdering inom distriktet, utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor, verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna.
- Arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal samt förtroendevalda, arbeta för att klubbarna i distriktet har banutvecklingsplaner (masterplan).
- Verka för att klubbarna driver ett aktivt miljöarbete, gärna genom diplomering och certifiering.

Tommy Ahlenbäck, Laholms GK

Ledamot / Ordförande Tävlingskommittén

Kontaktperson Skogaby GK och Laholms GK.

Arbetsuppgifter som Ordförande i Tävlingskommittén:
Samverka med SGF om nationella tävlingar, fördela tävlingar inom distriktet, anordna DM, bedriva åldersseriespel, juniortävlingar. Skaffa och samverka med regionala tävlingssponsorer.

Monika Heiner, Holm GK

Ledamot / Ordförande Damkommittén

Kontaktperson för Vinbergs GK och Holms GK.

Jenny Ericson Ahlenbäck

Ledamot / Kassör

Kontaktperson för Halmstad GK.

Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK

Ledamot / Ordförande Regel- & Handicap Kommittén / Förbundsdomare

Kontaktperson för Falkenbergs GK

Arbetsuppgifter som Ordförande i Regel- & Handicap Kommittén:
Regelfrågor, domartillsättning, lokala regler, hantera tvist rörande klubbs tillämpning av EGAs handicapregler, registrera hur klubbarna inom distriktet genomför den årliga handicaprevisionen, registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt allmän spelstandard , bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler, för Golfspel, i samarbete med distriktets utbildningskommitté erbjuda kurser inom regel och tävlingsledning

Lars-Erik Blank, Haverdals GK

Ledamot / Ordförande Utbildningskommittén