Regel- & Hcp Kommittén

Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK

Ordförande Regel- & Handicap Kommittén / Förbundsdomare

Arbetsuppgifter som Ordförande i Regel- & Handicap Kommittén:
Regelfrågor, domartillsättning, lokala regler, hantera tvist rörande klubbs tillämpning av EGAs handicapregler, registrera hur klubbarna inom distriktet genomför den årliga handicaprevisionen, registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt allmän spelstandard , bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler, för Golfspel, i samarbete med distriktets utbildningskommitté erbjuda kurser inom regel och tävlingsledning

Lars Andersson, Tönnersjö GK

Ansvarig Handicap / Distriktsdomare

Utöver handicapfrågor ansvarar Lars även för amatör- och dopingbestämmelser. I uppdraget ligger att vid behov informera och utbilda klubbarna inom området samt att samordna klubbarnas metoder för t.ex. handicapändringar under pågående säsong.

Bertil Johansson, Laholms GK

Ansvarig Lokala Regler / Distriktsdomare

Under de senaste åren har Bertil reviderat samtliga klubbars lokala regler. Utöver de lokala reglerna ansvarar Bertil också för stöd och rådgivning till klubbarna avseende tävlingregler, tävlingsbestämmelser samt banmarkeringar

Stellan Sveman

Ansvarig Domartillsättning / Distriktsdomare

Stellan ansvarar för att tillsätta domare till distriktets tävlingar. Principen för tillsättning är att alla tävlingar, om möjligt, skall ha två domare och att alla juniortävlingar skall ha domare.

Stig Emblad

Ansvarig Utbildning / Distriktsdomare

Stig ansvarar för regelutbildningen i distriktet.