Regel- & Hcp Kommittén

Tommy Gustavsson

Ordförande Regel- & Handicap Kommittén / Ansvarig Utbildning / Distriktsdomare

Arbetsuppgifter som Ordförande i Regel- & Handicap Kommittén:
Regelfrågor, domartillsättning, lokala regler, hantera tvist rörande klubbs tillämpning av EGAs handicapregler, registrera handicapförändringar inom handicapgrupp 1 beslutade av klubbar enligt allmän spelstandard, bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler för Golfspel, i samarbete med distriktets utbildningskommitté erbjuda kurser inom regler, handicap och tävlingsledning

Arbetsuppgifter som utbildningsansvarig:
Tillsammans med distriktets utbildningsansvarige arrangera kurser inom regler och tävlingsledning. Vid behov och i mån av tid kan Tommy även hjälpa klubbarna i distriktet att arrangera regelutbildningar.

Kjell Kristiansson, Falkenbergs GK

Förbundsdomare

Lars Andersson, Tönnersjö GK

Ansvarig Handicap / Distriktsdomare

Utöver handicapfrågor ansvarar Lars även för amatör- och dopingbestämmelser. I uppdraget ligger att vid behov informera och utbilda klubbarna inom området samt att samordna klubbarnas metoder för t.ex. handicapändringar under pågående säsong.

Bertil Johansson, Laholms GK

Ansvarig Lokala Regler / Distriktsdomare

Under de senaste åren har Bertil reviderat samtliga klubbars lokala regler. Utöver de lokala reglerna ansvarar Bertil också för stöd och rådgivning till klubbarna avseende tävlingregler, tävlingsbestämmelser samt banmarkeringar

Stellan Sveman

Ansvarig Domartillsättning / Distriktsdomare

Stellan ansvarar för att tillsätta domare till distriktets tävlingar. Principen för tillsättning är att alla tävlingar, om möjligt, skall ha två domare och att alla juniortävlingar skall ha domare.