Damkommittén

Damkommittén ansvarar för att: ordna ERFA-träffar för damkommittérna i distriktet, arbeta för jämställdhet - fler damer i styrelser, kommittéer och valberedningar, informera om damtävlingar såsom Nationella Damdagar, seriespel etc., ordna/delta i träffar över gränserna, ta del av vad andra distrikt har för tävlingar och aktiviteter, ansvara för utbildning av damledare.

Monika Heiner, Holm GK

Ordförande