Ban- & Miljökommitté

Ansvarar för: genomförande av ERFA-träffar och annan aktuell utbildning för klubbarnas banarbetare och bankommitté. Banvärdering med Mats Karlsson som ansvarig, omslopning efter uppgjort schema eller vid behov, att vidarebefordra försöksresultat i banskötsel från SGF:s banverksamhet till GK, att stödja klubbarna i arbetet med att ta fram fungerande verksamhetsplan innehållande arbetsplan för banan, instruktion för bankommittén, befattningsbeskrivning för greenkeepern, långtidsplan på förändringar och förbättringar på banan, maskininvesteringsplan och internkontroll. Att arbeta efter HGDF:S uppsatta målsättning att utveckla ett nära samarbete med klubbarna i miljöfrågor påverka attityder, utbilda, informera och stimulera golfens ledare och aktiva till engagemang och delaktighet i miljöfrågor.

Kim Sintorn

Ordförande

Arbetsuppgifter som Ordförande i Ban- & Miljökommittén:

- Säkerställa att slopebedömningar blir genomförda enligt krav och plan.
- Ha kontakt med SGF:s bankonsulent, slå fast vilka ersättningar som ska utgå vid banvärdering inom distriktet, utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor, verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna.
- Arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal samt förtroendevalda, arbeta för att klubbarna i distriktet har banutvecklingsplaner (masterplan).
- Verka för att klubbarna driver ett aktivt miljöarbete, gärna genom diplomering och certifiering.

Klas Bengtsson

Regionansvarig banvärdering SGF region6