Vårårsmöte 24 mars

Hej alla,

ber er att reservera 24 mars 18.00 för HGDF:s Vårårsmöte.
Kallelse kommer senast 8 februari och alla övriga underlag senast den 23 februari.
Tänk på att 23 februari är även sista datum för motioner till årsmötet.

I skrivande stund är det svårt att säga huruvida mötet blir fysiskt eller digitalt.
Vi hoppas så klart att kunna genomföra det fysiskt och i så fall kommer Halmstad GK att vara mötesplatsen.
Beslut kring detta kommer vi att ta senast 2 veckor innan mötet.

Väl mött!
/ Urban Månsson
Ordförande
HGDF

Kommentarer