INBJUDAN TILL UTBILDNING - Juniorledare

INBJUDAN TILL UTBILDNING - Juniorledare

(Nya Golfens Ledarutbildning Steg 1 - Praktik)


En möjlighet att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barn och ungdomars liv med golfen som redskap! Utbildningen kommer att vara förlagd till Ringenäs GK

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning Steg 1 – Praktik ger vi dig bra verktyg att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben, men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl. En rolig och praktisk kurs där man får testa övningar och träffa andra som gillar golf och träning!

Om klubben har en PGA-tränare som genomgått GL 1 – Praktik äger tränaren rätt att utbilda i Golfäventyret vilket kan vara en fördel för klubben.


Innehåll

Utbildningen ger en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning redan dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 - Praktik.

 

Inbjudna            Samtliga medlemsklubbar inom Hallands Golfförbund samt angränsande distrikt.

 

Plats                      Ringenäs GK

                             OBS! Delar av utbildningen sker utomhus, så varma kläder rekommenderas

 

Datum                 5 mars, kl. 10.00 – 16.00.


Ledare                 Thomas Lindström och Peter Franzén – PGA Professionals på Ringenäs GK

 

Kostnad             450 kr (bidrag från idrottslyftet söks och administreras av HGDF som bidrag till fasta kostnader för utbildningen) inkl. kurslitteratur ”Golfäventyret”, förmiddagsfika och lunch. Minimideltagande om fem (5) deltagare krävs för att kursen skall genomföras.

Priset gäller för klubbar inom HGDF verksamhetsområde.

Deltagare från klubbar utanför HGDF verksamhetsområde faktureras 600 kronor

 

Anmälan            Kan ske enskilt eller samlat via klubb enligt nedan

Enskilt via Min Golf. Klicka HÄR för att komma direkt till anmäldan. 

Följande måste anges:

 • Personnummer
 • Matallergier
 • Kolla att du harrätt mailadress
 • Kolla att du har rätt mobilnr

Mobilnr och epostadress behövs ifall vi sent måste göra någon ändring

Anmälan skall vara gjord senast 26. februari

 

Klubb som anmäler flera deltagare gör detta på bifogad lista (Excel eller Word )som skickas via mail till lars-erik.blank@tele2.se

Av anmälan skall framgå:

 • Personnummer
 • Golf-ID
 • Namn
 • Klubb
 • Epostadress
 • Mobilnummer (där personen kan nås om kurs måste ställas in med kort varsel)
 • Ev matallergier

Anmälan skall vara mig tillhanda senast 26 februari.

 

Min antal deltagare                    5

Max antal deltagare                    16

 

Vid överanmälan sker prioritering, tränare från HGDF område, övriga från HGDF område och därefter övriga andra

Anmälan är bindande och faktureras i efterhand.

                                                                

Kallelse               Skickas ut till deltagarna via GIT till där angiven e-postadress eller epostadress angiven i anmälan.

 

Frågor                  Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se

Kommentarer