Årsmöte för Hallands GDF 24 mars

Årsmöte för Hallands GDF 24 mars

Igår kväll, 24 mars, höll HGDF ett välbesökt Vårårsmöte på Halmstad GK. Utöver själva årsmötet fanns följande programpunkter:

Stefan Nilsson, SGF:s bankonsulent med ansvar för Halland, informerade om det mycket omfattande arbete och forskning som bedrivs för att utveckla våra banor på ett mer hållbart vis. Utöver det kunde han berätta att Halland till stor del verkar vara en liten kil där banorna klarat vintern bättre än i vår omgivning såväl till syd som öst och norr. Snart klart för spel!

Jyrki Välimäki, klubbchef på Laholm, informerade om den tävling de arrangerar på svenska golftouren, Mastercard Golf Tour, i början på maj till Fredrik Andersson Heds minne. Tävlingen går under namnet Barncancerfonden Open och information om möjligheter att stötta hittar ni på Laholms hemsida.

9-12 juni kommer såväl damernas som herrarnas Europatourer på besök till Halland och Halmstad GK. Ett gigantiskt arrangemang som bl.a. TV-sänds i 166 länder. Det kommer att vara mycket läktare, serveringar och olika event utmed banan - golffest garanterad!

Christan Jakobsson, klubbdirektör på Halmstad, informerade kring detta och tipsade även om att ett sätt att komma spelarna och tävlingen riktigt nära är att jobba som funktionär under tävlingen. Mer om detta och vilka uppgifter som finns och hur du anmäler dig kan du läsa om på Halmstads hemsida.

Matthi Eliasson från Tönnersjö håller i gruppen som jobbar med att utveckla HGDF:s nya hemsida och informerade och visade exempel på hur denna kommer att se ut och fungera. Lansering under året är planen.

Astrid Wennberg Dicander som är ordförande i SGF:s valberedning besökte oss och informera om valberedningens arbete samt vilka förslag som kommer att läggas till Förbundsmötet 24 april.

En bra och viktig information.

Årsmötet förlöpte sedan väl och mötet beslutade genomgående enligt förslag och motioner. Att representera Halland på Förbundsmötet i april utsågs Urban Månsson, ordförande i distriktet, samt Pär-Åke Eriksson ordförande i Laholm.

Dessutom delades förtjänsttecken i guld och silver ut till ett antal Hallandsprofiler som tack för mångårigt och idogt arbete i golfens tjänst.

På bilden synd från vänster Sten-Eric Karlsson Halmstad GK, Mats Karlsson Rydö GK, Lars-Erik Bland Haverdals GK, Rose-Marie Henriksson Skogaby GK, Steve Bengtsson Skogaby GK samt Tommy Gustavsson Ringenäs GK.

Kommentarer