ERFA-träffar 2018

Nytt upplägg av ERFA 2018

Vi har ändrat på upplägget för ERFA-träffen detta år. Vi har ingen stor ERFA-dag utan varje kommitté har sin egen ERFA-träff. Dessa är utlagda vid olika tillfällen så att den som vill kan ta del av flera träffar. Nedan ser ni datum, plats och ansvarig person från HGDF för respektive ERFA i de olika kommittéerna:

 

4 oktober, ERFA bana & miljö GEO, Halmstad GK, Mats Karlsson

24 oktober, ERFA damer, Monika Heiner

27 oktober, ERFA ordförande, Halmstad GK, Håkan Edvardsson

31 oktober, ERFA tävlingsprogram 2019, Tommy Ahlenbäck

3 november, ERFA domare, Halmstad GK, Kjell Kristiansson

10 november, ERFA junior & elit, Ringenäs GK, Josefin Odenring