Riksidrottsförbundet - samhällstrender

Detta dokument är ett utdrag ur RF:s rapport från 2012 ”Framtidens idrottsförening”. Dokumentet syftar till att vara ett inspel till de diskussioner om SGF:s framtida mål och uppdrag som kommer att ske på Golftinget 2013. För ökad läsbarhet har några redigeringar gjort, men i allt väsentligt är det samma omvärldsanalys som presenteras i RF:s rapport.