Reseräkning till Hallands Golfförbund

Här kan du hämta reseräkningsblankett. Den finns i både Excel-format som du kan fylla i direkt vid datorn eller i pdf-format för ifyllande med penna.

Reseräkningen ska efter godkännande av kommitté-ansvarig tillställas kassören i HGDF.

Mailadress till kassören (Jenny Ericson Ahlenbäck) är: duff_slice@hotmail.com

Postadress till kassören är:

Hallands Golfförbund

c/o Ericson Ahlenbäck

Hedentorpsvägen 3

302 31 HALMSTAD