Jämställdhetsplan Hallands Golfförbund

Inom idrottsrörelsen har ett medvetet jämställdhetsarbete pågått sedan RF-stämman 1977. En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhet mellan könen främjar effektivitet och utveckling för både organisationer och individer.

En positiv utveckling har skett under dessa 30 år. Flickor och kvinnor har ökat sin andel av deltagandet inom nästan alla idrotter. Även när det gäller representation i beslutande organ inom idrottsrörelsen har den kvinnliga andelen ökat till nästan 30%.