Introduktionskort Hgdf

Nedan följer det beslut som togs vid Höstårsmötet 2011.

Policy för introduktionskort utfärdade av Hallands Golfförbund

Fastställd av klubbarna vid HGDFs höstårsmöte 2011-10-27

Styrelsen i Hallands Golfförbud beslutar om tilldelning av

introduktionskort. Dessa gäller årsvis 1 april – 31 mars.

Introduktionskort tilldelas ideellt arbetande inom distriktet såsom:

• Ledamöter i distriktsstyrelsen

• Distriktskommittéledamöter

• Distriktsdomare

• Valberedning

Introduktionskort tilldelas även distriktsmästarna i de olika klasserna.

Distriktsstyrelsen skall visa restriktivitet i utfärdandet av kort.

Villkor för användning av introduktionskort inom distriktet:

• Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt

spel.

• Klubben/anläggningen tillåter fritt spel två gånger per år

 

Introduktionskorten läggs in i GIT.

HGDFs introduktionskort har ingen funktion utanför distriktet.