Introduktionskort Hgdf

Nedan följer det beslut som togs vid Höstårsmötet 2011.

Policy för introduktionskort utfärdade av Hallands Golfförbund

Fastställd av klubbarna vid HGDFs höstårsmöte 2011-10-27

Styrelsen i Hallands Golfförbud beslutar om tilldelning av

introduktionskort. Dessa gäller årsvis 1 maj – 30 april.

Introduktionskort tilldelas ideellt arbetande inom distriktet såsom:

• Ledamöter i distriktsstyrelsen

• Distriktskommittéledamöter

• Distriktsdomare

• Valberedning

Introduktionskort tilldelas även distriktsmästarna i de olika klasserna.

Distriktsstyrelsen skall visa restriktivitet i utfärdandet av kort.

Villkor för användning av introduktionskort inom distriktet:

• Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt

spel.

• Klubben/anläggningen tillåter fritt spel två gånger per år

Personer som har annan typ av introduktionskort (el motsv.) inom SGF

tilldelas ej HGDFs introduktionskort. En konsekvens av detta är att

personer som innehar SGFs introduktionskort, hedersutmärkelser el.

motsv. och som arbetar aktivt inom distriktet kan använda sitt

introduktionskort på samma sätt som HGDFs introduktionskort.

HGDFs introduktionskort har ingen funktion utanför distriktet.

Policy för introduktionskort utfärdade av Hallands GolfförbundFastställd av klubbarna vid HGDFs höstårsmöte 2011-10-27

Styrelsen i Hallands Golfförbud beslutar om tilldelning avintroduktionskort.

Dessa gäller årsvis 1 maj – 30 april.

Introduktionskort tilldelas ideellt arbetande inom distriktet såsom:

• Ledamöter i distriktsstyrelsen

• Distriktskommittéledamöter

• Distriktsdomare

• Valberedning

Introduktionskort tilldelas även distriktsmästarna i de olika klasserna.

Distriktsstyrelsen skall visa restriktivitet i utfärdandet av kort.

Villkor för användning av introduktionskort inom distriktet:

• Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på frittspel.

• Klubben/anläggningen tillåter fritt spel två gånger per år

Personer som har annan typ av introduktionskort (el motsv.) inom SGF tilldelas ej HGDFs introduktionskort. En konsekvens av detta är attpersoner som innehar SGFs introduktionskort, hedersutmärkelser el.motsv. och som arbetar aktivt inom distriktet kan använda sitt introduktionskort på samma sätt som HGDFs introduktionskort.

HGDFs introduktionskort har ingen funktion utanför distriktet.