Hallands Golfförbund

Vårt förbund samordnar golfen i alla Hallands kommuner, förutom Kungsbacka.

HGDF skall inom sitt geografiska område svara för:

· samordning och utveckling av golfverksamheten.
· att stödja och underlätta klubbarnas arbete.
· att vara Svenska Golfförbundets förlängda arm på det regionala planet.
· förbereda och genomföra årsmöten, ERFA-träffar och andra aktiviteter.
· lämna råd och service till klubbarna.
· rekommendera/avslå nya klubbars ansökningar om medlemskap i SGF.