Old Girls

Under några år har några ambitiösa golfdamer arrangerat Old Girls-tävlingar inom Hallands Golfdistrikt. Dessa har vuxit och under 2016 var det drygt 80 startande damer på varje Old Girls-tävling! En av anledningarna att tävlingarna är så populära är att de spelas på vardagar. Old Girls är tävlingar som inte arrangeras av Hallands Golfdistrikt utan är helt fristående utan inblandning av HGDF:s tävlingskommittté.

Vill Din klubb ha ett lag med i Old Girls anmäler Du detta till Britt-Inger Norlén på Björnhults GK. Hon kan också ge Dig mer information om dessa populära tävlingar.

Nedan följer regler 2017 för dessa tävlingar:
- Minimiålder är det år Du fyller 50 år (f.o.m. 2009)
- Vi spelar på tisdagar, med första start 9.00. Helst shutgun-start.
- Tre klasser:  A: 0-20    B: 20,1-26   C: 26,1-36  (36+ spelar på 36). Under 5 deltagare i en klass slås ihop med en annan.
- Varje lag kan bestå av flera damer, men bara de tre bästa resultaten räknas. Vid mindre antal än tre deltagare per klubb noteras dagens högst rondresultat för varje saknad spelare. 
- Anmälan görs på GIT, senast fredag kl 12.00.
- Startlistor skickas ut av arrangerande klubb senast söndag kl.20.00.
- Anm.avg tas ut om man inte anmält förhinder innan startlistan har publicerats.
- Pris till var 7:e startande plus ett "närvaropris" om man inte redan spelat till sig ett pris.
- Hallandsgreenfee (kolla med klubben) + startavgift 40 kr.
- Pristagare måste vara närvarande annars dras nya pristagare.
- Det vi spelar om är ett "vandrande vandringspris" och det delas ut på sista tävlingen.

Välkomna önskar OLD GIRLs-gänget

2017 års speldagar och platser är:

2 maj     Halmstad GK

16 maj   Klosterfjorden GK

30 maj   Skogaby GK

22 aug   Forsgården GK

5 sept    Vinbergs GK

19 sept  Ullared-Flädje GK

Kontakt

Ordförande i Old Girls styrelsen 2018 är:

Britt-Inger Norlén

Mail: alfobrittinger@gmail.com

Mobil:  0736-912 488